Plankje Est-4-kleinPlankje Est-01-kleinEind juni 1998 bij opgravingen in de buurtschap De Steendert nabij Esch (gemeente Neerijnen) haalde G. Taconis uit Kerk-Avezaath uit een Romeinse wijnton die als waterput dienst had gedaan een afgebroken schrijfplankje (ca. 14 x 7cm) te voorschijn.
Dit schrijfplankje van Est/ De Steendert bleek een inscriptie te bevatten die een zekere overeenkomst vertoont met die van het plankje van Tolsum: het gaat ook in dit geval om de aankoop van vee (…emit HSN UXV IX boves…), zij het met een nadere afspraak (pactum) van de dag en de plaats voor de voldoening van de koopsom.
Plankje Est-02-kleinPlankje Est-03-klein
 
De vermelding in de laatste regel van de beide consulnamen- weliswaar fragmentarisch leesbaar- maakt een vrij precieze datering van deze tabula mogelijk, nl. 83 n. Chr.
 

Romeinse schrijftafeltjes uit Nederlandse bodem en andere epigrafica

Romeinse Schrijftafels uit Nederlandse bodem en een Romeins militair diploma

Twee Romeinse Schrijftafeltjes uit Nederlandse bodem