tolsum-achterzijde-kleintolsum-voorzijde-klein

Bij de afgraving van de terp Great Tolsum kwam in 1914 een schrijfplankje te voorschijn, de Tabula van Tolsum: een enkelvoudig plankje met een tienregelige tekst aan de voorkant en een groeve middenin aan de achterkant voor de zegels van contractanten en getuigen.

In 1917 publiceerde C.W. Vollgraff zijn tekstlezing. Het ging om de koop van een koe door Gargilius Secundus van ene Stelus (?) Riiperii tijdens het consulaat van C. Fufius en Cn. Minicius.
In de jaren daarna voegde A.G. Roos enige belangrijke verbeteringen t.a.v. tekstlezing en datering toe en droeg E. Cuq een alternatief voor de interpretatie van een formulaire afkorting aan.

In de periode 2006-2009 werd het schrijfplankje van Tolsum opnieuw onderzocht door J.A.D. Zeinstra, R.S.O. Tomlin en A.K. Bowman. Van de resultaten van deze onderzoekingen wordt hierna verslag gedaan. 
 

Gereviseerde lezing 2010 (PDF)

Lezing 2008 (PDF)

Romeinse schrijftafeltjes uit Nederlandse bodem en andere epigrafica

Romeinse Schrijftafels uit Nederlandse bodem en een Romeins militair diploma

Twee Romeinse Schrijftafeltjes uit Nederlandse bodem